خرید و فروش پالت پلاستیکی
شرکت تکین پلاست پاسارگاد

شرکت توسعه پلاست پاسارگاد

شرکت توسعه پلاست پاسارگاد با آگاهی و اطلاع از اهمیت و کاربرد پلاستیک در صنعت پا به عرصه گذاشت و اکنون به عنوان یکی از مطرح ترین تامین کنندگان پالت پلاستیکی و مواد اولیه پلیمری در ایران می باشد. کیفیت محصولات این شرکت بر اساس استاندارد بازار جهانی می باشد که این عامل بعلاوه تنوع محصول و تعهد کاری باعث شده که نام این شرکت به نامی نیک و ماندگار در صنعت پالت پلاستیکی و تامین انواع مواد اولیه پلیمری تبدیل شود. تاکنون تعداد بسیار زیادی پالت پلاستیکی این شرکت به کشور های عراق، آذربایجان و ترکمنستان صادر گردیده است.

افق دید توسعه پلاست پاسارگاد با این هدف تصویر گردیده است که با کمک به رشد و توسعه صنعت پلیمری کشور و با ادامه روند رو به رشد خود بتواند حضوری پر رنگ و رقابتی در بازار های بین المللی (از جمله بازار کشور های اروپای شرقی) داشته باشد.

انواع پالت پلاستیکی

پالت پلاستیکی کد 111

پالت پلاستیکی کد 111

وزن: 14.5 کیلوگرم    ابعاد: 15*100*120

بار ثابت: 3500 کیلو  بار متحرک: 1000 کیلو

پالت پلاستیکی کد 112

پالت پلاستیکی کد 112

وزن: 13.5 کیلوگرم    ابعاد: 15*100*120

بار ثابت: 3500 کیلو   بار متحرک: 1250 کیلو

پالت پلاستیکی کد 113

پالت پلاستیکی کد 113

وزن: 13 کیلوگرم    ابعاد: 15*100*120

بار ثابت: 3000 کیلو    بار متحرک: 1000 کیلو

پالت پلاستیکی کد 114

پالت پلاستیکی کد 114

وزن: 15 کیلوگرم   ابعاد: 15*110*130

بار ثابت: 4000 کیلو    بار متحرک: 1250 کیلو

پالت پلاستیکی کد 115

پالت پلاستیکی کد 115

وزن: 18 کیلوگرم    ابعاد: 15*110*130

بار ثابت: 5000 کیلو    بار متحرک: 1700 کیلو

پالت پلاستیکی کد 116

پالت پلاستیکی کد 116

ابعاد داخلی: 19.5*35*55

ابعاد خارجی: 21*38*58

پالت پلاستیکی کد 117

پالت پلاستیکی کد 117

وزن: 12.5 کیلوگرم    ابعاد: 17*180*120

بار ثابت: 3000 کیلو    بار متحرک: 1000 کیلو

پالت پلاستیکی کد 118

پالت پلاستیکی کد 118

وزن: 13.5 کیلوگرم    ابعاد: 17*80*120

بار ثابت: 4000 کیلو    بار متحرک: 1000 کیلو

پالت پلاستیکی کد 119

پالت پلاستیکی کد 119

وزن: 12 کیلوگرم    ابعاد: 15*80*120

بار ثابت: 5000 کیلو    بار متحرک: 1000 کیلو

پالت پلاستیکی کد 120

پالت پلاستیکی کد 120

وزن: 6.5 کیلوگرم    ابعاد: 14*100*120

بار ثابت: 1600 کیلو    بار متحرک: 800 کیلو

پالت پلاستیکی کد 121

پالت پلاستیکی کد 121

وزن: 9 کیلوگرم    ابعاد: 15.5*100*120

بار ثابت: 2000 کیلو    بار متحرک: 1000 کیلو

پالت پلاستیکی کد 124

پالت پلاستیکی کد 124

وزن: 15 کیلوگرم    ابعاد: 15*100*120

بار ثابت: 3000 کیلو    بار متحرک: 1000 کیلو

پالت پلاستیکی کد 125

پالت پلاستیکی کد 125

وزن: 17.5 کیلوگرم    ابعاد: 15*100*120

بار ثابت: 4000 کیلو    بار متحرک: 1500 کیلو

پالت پلاستیکی کد 126

پالت پلاستیکی کد 126

وزن: 16 کیلوگرم    ابعاد: 15*100*120

بار ثابت: 3000 کیلو    بار متحرک: 1000 کیلو

پالت پلاستیکی کد 127

پالت پلاستیکی کد 127

وزن: 27 کیلوگرم    ابعاد: 15*110*130

بار ثابت: 5000 کیلو    بار متحرک: 1800 کیلو

پالت پلاستیکی کد 128

پالت پلاستیکی کد 128

وزن: 10.5 کیلوگرم    ابعاد: 15*80*120

بار ثابت: 2000 کیلو    بار متحرک: 800 کیلو