خرید و فروش پالت پلاستیکی
شرکت توسعه پلیمر پاسارگاد

تحمل بار در حالت ثابت ۶۰۰۰ کیلو گرم

در حالت متحرک ۱۵۵۰ کیلو گرم

مواد پلی اتیلن خالص

پالت پلاستیکی فوق مستحکم