خرید و فروش پالت پلاستیکی
شرکت توسعه پلیمر پاسارگاد

تحمل بار در حالت ثابت ۵۰۰۰ کیلو گرم

در حالت متحرک ۱۳۷۵ کیلو گرم

مواد پلی اتیلن خالص

پالت پلاستیکی مستحکم